Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, attīstītajās pasaules valstīs neauglība skar 1 no 4 pāriem. Latvijā nav vienotas statistikas par neauglības izplītību, tomēr 2006. gada pētījumi atklāj, ka Latvijā ir 15000 – 20000 neauglīgu ģimeņu, no kurām 40% neauglība iestājas pēc 1.aborta; 60% vīriešu ir dzimumsistēmas veselības problēmas;15-20% - iemesls nav skaidrs. Kopumā Latvijā 20-22% pāru saskaras ar neauglības problēmu.
   Risinot neauglības jautājumu, svarīgi atrast LĪDZSVARU starp medicīnu un psiholoģiju. Uz doto brīdi sabiedrībā vēl nav izveidojusies saikne starp medicīnisko un psiholoģisko neauglības iemeslu. Ar neauglības problēmu saskaras ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, jo, ņemot vērā medicīnisko aspektu, pārī neauglīgs var būt viens no partneriem – sieviete vai vīrietis, bet var būt arī abpusēja neauglība, kad abi no partneriem ir ar auglības grūtībām.
   Izzinot neauglības psiholoģiskos iemeslus, nereti jāpārskata visa dzīve. Bieži vien, neauglības pamatā ir vairāki psiholoģiskie iemesli, kā, piemēram, dažāda veida bailes, grūtības ar sevis pieņemšanu vai dažādas attiecību problēmas, it īpaši sarežģītas vai pārāk ciešas attiecības ar savu māti. Neauglības pamatā var būt arī iepriekš piedzīvoti aborti vai bērna zaudēšna, dažāda veida stresi un traumatiski dzīves notikumi, piemēram, šķiršanas, tuva cilvēka nāve u.c.
   Mūsu sabiedībā pastāv arī dažādi mīti un aizpiedumi, kas sievietei un pārim rada papildus spriedzi, piemēram, sieviete tikai tad ir pilnvērtīga, ja viņa dzemdē. Ja sievietei vai pārim ir grūtības ar bērna ieņemšanu, tas rada vainas izjūtu, kaunu, mazvērtību, spriedzi, pāra attiecību grūtības utt. Piedzīvojot šīs izjūtas, sieviete vai pāris var nonākt tādā kā apburtā lokā no kura grūti izkļūt – piemēram, jo lielāka mazvērtības izjūta, jo grūtāk palikt stāvoklī, jo grūtāk palikt stāvoklī, jo lielāka mazvērtība utt.